Stowarzyszenia

Firma Sellecta. Tłumacze przysięgli

Firma Sellecta. Tłumacze przysięgli
Firma Sellecta. Tłumacze przysięgli

Mowa towarzyszy nam od zarania dziejów, najpierw jednorodna w grupie językowej, następnie z powodu wzrostu liczebności i ekspansji terytorialnej uległa rozpadowi na dialekty regionalne. Jednocześnie ze zróżnicowaniem języków, ich przekształcaniem coraz częściej potrzeba było tłumaczy. Najpierw byli to tłumaczący ustnie a po kolejnych wiekach pisemni. Obecnie, przy postępującej globalizacji niezastąpieni w kontaktach międzynarodowych muszą dysponować wiedzą merytoryczną oraz bez przerwy rozbudowywać własne umiejętności, zdobywać nowe doświadczenia, często ucząc się nowych języków.

Absolwenci lingwistyki stosowanej otrzymają pracę między innymi w organizacjach UE, Organizacji Narodów Zjednoczonych i Trybunale Sprawiedliwości w Hadze. Sposoby pracy tłumacza ustnego są zależne od tego, gdzie i jak przekazywane jest tłumaczenie. Za jedne z najtrudniejszych uważane są tłumaczenia kabinowe. Przy tych tłumaczeniach tłumacz przebywa w izolowanej akustycznie kabinie, nie widząc wygłaszającego kwestię, a tylko słysząc jego głos musi natychmiast przetłumaczyć tekst i za pomocą mikrofonu przesłać tłumaczenie odbiorcy w w języku odbiorcy. Ze względu na ogromną trudność zadania oprócz bardzo dobrej znajomości języków tłumacz kabinowy nie może ulegać stresowi, posiadać podzielność uwagi i doskonałą wymowę.

Dodatkowo pracę może utrudnić potrzeba stosowania tłumaczeń pośrednich. Występuje to wtedy, gdy tłumacz nie zna bezpośrednio języka mówcy. Tłumacz symultaniczny opiera się wtedy na tekście przetłumaczonym przez tłumacza znającego język mówiącego i dopiero wtedy tłumaczy na język odbiorcy. Niedostatkiem tej metody jest wystąpienie opóźnienia w tłumaczeniu, które może być powodem dyskomfortu odbiorcy informacji.

http://www.sellecta.net/
510110442
ul. Powstańców Śląskich 114 53-332 Wrocław
8862362627
020497670
  • Firma Sellecta. Tłumacze przysięgli
  • Firma Sellecta. Tłumacze przysięgli
  • Firma Sellecta. Tłumacze przysięgli
  • Firma Sellecta. Tłumacze przysięgli

Comments are closed.